WOP
AKTUALNOŚCI
Change version
Ćwiczebny Alarm Przeciwpożarowy na OM ORP Błyskawica i odprawa Komendantów Wojskowych Straży Pożarnych Delegatury WOP w Gdyni
04.04.2018

W dniu 28 marca br. na Okręcie Muzeum ORP Błyskawica odbył się Ćwiczebny Alarm Przeciwpożarowy z udziałem załogi okrętu, sił i środków JRG nr 1 Państwowej Straży Pożarnej (w tym grupy wysokościowej), Wojskowej Straży Pożarnej KPW Gdynia, studentów i uczestników kursu oficerów rezerwy Akademii Marynarki Wojennej.

Obserwatorami podczas alarmu byli inspektorzy jednostek pływających 3 Flotylli Okrętów i Komendanci Wojskowych Straży Pożarnych rejonu działania Delegatury.

Celem alarmu było sprawdzenie przygotowania załogi do prowadzenia ewakuacji osób zwiedzających, prowadzenie czynności medycznych poszkodowanych i współdziałanie wszystkich podmiotów ujętych w "Planie ochrony i działań ratowniczych dla OM ORP Błyskawica".

Obowiązujące na okręcie procedury na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, zapewniają na nim wysoki poziom bezpieczeństwa. Po zakończeniu alarmu na terenie muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni przeprowadziła odprawę Komendantów Wojskowych Straży Pożarnych rejonu działania Delegatury. Podczas zajęć omówiono między innymi zasady prowadzenia zawodów pożarniczych WSP I poziomu, funkcjonowanie Systemu Informatycznego Wspomagania Decyzji WOP.