WOP
AKTUALNOŚCI
Change version
Strażacy z terenu działania Delegatury WOP w Poznaniu przeszkoleni z SWD WOP
28.02.2018

Dnia 6 lutego 2018 r. w sali odpraw strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu Delegatura WOP w Poznaniu zorganizowała szkolenie w zakresie wdrożenia i obsługi nowego wprowadzanego w strukturach WOP Systemu Informatycznego Wspomagania Decyzji Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

System Wspomagania Decyzji Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, w skrócie "SWD WOP" jest narzędziem wspierającym wykonywanie zadań przez Wojskowe Straże Pożarne oraz jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

System zostanie włączony w pełnym zakresie funkcjonalności w Wojskowych Strażach Pożarnych z końcem pierwszego kwartału 2018 r.

Szkolenie odbyło się w nawiązaniu do polecenia Dowódcy Generalnego RSZ dotyczącego włączenia Wojskowych Straży Pożarnych do systemu SWD WOP.

Przedmiotowe szkolenie zostało przeprowadzone przez zaproszonego przedstawiciela Inspektoratu WOP, który pełni funkcję administratora pomocniczego I poziomu.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Wojskowych Straży Pożarnych, wyznaczeni do pełnienia funkcji administratorów III poziomu oraz osoby wykonujący zadania dyżurnych w PA. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 47 osób z Wojskowych Straży Pożarnych z terenu działania Delegatury WOP w Poznaniu.

Uczestnicy szkolenia zostali przeszkoleni teoretycznie oraz przede wszystkim praktycznie z zakresu obsługi systemu SWD WOP, wprowadzania danych do systemu z poziomu administratora III poziomu oraz Dyżurnego Punktu Alarmowego, zakładania nowych kont dla osób uprawnionych do korzystania z systemu, usuwania kont oraz prowadzenia stosownej dokumentacji związanej z wprowadzeniem i użytkowaniem systemu SWD WOP w jednostkach wojskowych, w których funkcjonują Wojskowej Straże Pożarne.

Na zakończenie szkolenia Szef Delegatury WOP w Poznaniu ppłk Mirosław KWIATKOWSKI podziękował przedstawicielowi Inspektoratu WOP za przeprowadzenie szkolenia i postawił zadania do realziacji polecając administratorom III poziomu rozpocząć wprowadzanie danych do systemu, dokonać sprawdzenia poprawności oraz aktualizacji danych już się znajdujących oraz wyznaczyć spośród stanu osobowego WSP Dyżurnych PA.


Tekst: Katarzyna NIŻEWSKA
Zdjęcia: st. chor. Grzegorz BARAŃSKI