WOP
AKTUALNOŚCI
Change version
Udział Szefa Delegatury WOP we Wrocławiu w odprawie rocznej kadry PSP Dolnego Śląska
15.02.2018

W dniu 7 lutego 2017 roku Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu ppłk Wiesław Cieśla uczestniczył w dorocznej odprawie kierowniczej kadry PSP województwa dolnośląskiego.

Ponadto w obradach udział wzięli: wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego WFOŚiGW Bartłomiej Wiązowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Ryszard Drozd oraz st. inspektor wojewódzki ds. KSRG. Stanisław Ręcławowicz.

Naradę rozpoczął Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny, który po przywitaniu zaproszonych gości scharakteryzował najważniejsze zadania zrealizowane w minionym roku, a także zamierzenia na przyszłość. Wskazał, że w różnorodnych zdarzeniach na terenie województwa odnotowano ponad 46 tys. interwencji, a w 91% dojazd do miejsc zdarzeń następował w czasie 7-9 minut.

W czasie przeznaczonym na wystąpienia zaproszonych gości szef delegatury nawiązując do tematyki odprawy podzielił się spostrzeżeniami związanymi ze współdziałaniem jednostek organizacyjnych PSP i delegatury WOP na kierunku zabezpieczenia jednostek (instytucji) wojskowych, organizacji ćwiczeń oraz prowadzonych działań ratowniczych w kompleksach wojskowych oraz funkcjonowania wojskowych straży pożarnych. Przedstawił informację dotyczącą interwencji wojskowych straży pożarnych w resorcie obrony narodowej, zaznaczając, że w minionym roku było ich ok. 79 tys., z czego 2398 interwencji w ramach rejonów pomocy wzajemnej poza jednostkami wojskowymi. Ponadto podkreślił, że 14 wojskowych straży włączono do Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego, a w kolejnych latach planuje się włączenie jeszcze 30 wsp, w tym wojskową straż pożarną z 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie z rejonu działania delegatury.

Na zakończenie ppłk Cieśla podziękował za dotychczasową współpracę z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu.


Zdjęcia: Lech Lewandowski KW PSP Wrocław