WOP
Aktualności
Change version
Aktualizacja pytań testowych dla strażaków wojskowych straży pożarnych
15.02.2017
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności opracowało kolejną aktualizację zestawu pytań testowych

do wykorzystania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego..

Z zestawu tego przygotowywane są testy również dla wojskowych strażaków podczas sprawdzianów gotowości operacyjnych wsp oraz egzaminów podsumowujących cykl szkoleniowy w jednostkach wojskowych.


SPRAWDŹ

/07/
st. kpt. Emil Ćwikliński