WOP
Aktualności
Change version
Porozumienie o współpracy strażaków z Komendy Portu Wojennego w Punkcie Bazowania Hel
09.02.2017
W dniu 01 lutego 2017 r. w sztabie Komendy Portu Wojennego w Gdyni podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie systemu ochrony przeciwpożarowej.

Wyznaczono również granice rejonu pomocy wzajemnej dla Wojskowej Straży Pożarnej z Punktu Bazowania Hel.

Porozumienie podpisali Komendant Portu Wojennego w Gdyni Pan kmdr Andrzej ŁYSAKOWSKI, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku Pan mł. bryg. Bartłomiej MOLIN oraz Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni Pan ppłk Cezariusz FRĄCKOWIAK.

Podpisanie porozumienie poprzedził rekonesans przeprowadzony przez Dowódcę Punktu Bazowania Hel Pana kmdr ppor. Leszka SMARZYŃSKIEGO mający na celu zapoznanie przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z Pucka z warunkami terenowymi na terenie jednostki. Na zakończenie wizyty inspektor ochrony przeciwpożarowej KPW Gdynia Michał BIJOCH przedstawił założenia "Planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych".

Ponadto, komendant wojskowej straży pożarnej Pan mł. chor. Robert SABISZEWSKI zaprezentował siły i środki którymi dysponuje Komenda Portu Wojennego w PB Hel wraz z możliwościami użycia podczas wspólnych działań ratowniczych.

Podpisane porozumienie stanowiło oficjalne podkreślenie wieloletniej współpracy oraz wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej pomiędzy dowództwem Komendy Portu Wojennego, a Państwową Strażą Pożarną na terenie półwyspu helskiego.Autor i zdjęcia: Michał Bijoch


/06/