WOP
Aktualności
Change version
Ćwiczebny alarm pożarowy na Okręcie Muzeum ORP BŁYSKAWICA
05.01.2017
W dniu 29 grudnia 2016 r. na Okręcie Muzeum ORP „BŁYSKAWICA” został przeprowadzony ćwiczebny alarm przeciwpożarowy z udziałem Wojskowej Straży Pożarnej Komendy Portu Wojennego w Gdyni.

Do celów alarmu zaliczono:
- sprawdzenie umiejętności postępowania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji ratowniczo-gaśniczej oraz ewakuacji w razie pożaru na okręcie;
- doskonalenie działania służby dyżurnej i załogi okrętu w wykonywaniu zadań przewidzianych dla nich w "Planie ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych dla OM ORP BŁYSKAWICA";
- sprawdzenie gotowości bojowej sił i środków własnych oraz Wojskowej Straży Pożarnej przewidzianej do udziału w akcji gaszenia pożaru na okręcie.

Założeniem ćwiczebnym alarmu było wystąpienie o godzinie 10.30 podczas tankowania okrętu rozszczelnienia instalacji paliwowej w siłowni głównej. W wyniku wycieku paliwa oraz wysokiej temperatury jaka panuje w maszynowni dochodzi do pożaru. Obsada siłowni podejmuje próbę ugaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, jednocześnie powiadamiając o zdarzeniu służbę dyżurną oraz wojskową straż pożarną. Na okręcie ogłoszono alarm pożarowy. Pożar jednak szybko rozprzestrzenił się na cały przedział i zagraża bezpośrednio sąsiadującym pomieszczeniom. Sztormowa pogoda oraz wysoka temperatura w maszynowni uniemożliwiają dalsze prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

Na miejsce zdarzenia przybywa WSP z Komendy Portu Wojennego Gdynia i przystępuje do działań ratowniczo-gaśnczych, polegających na ewakuacji załogi z objętego pożarem pomieszczenia oraz podania jednego prądu piany w natarciu. Pogarszające się warunki atmosferyczne oraz duże zadymienie uniemożliwiają dalsze prowadzenie akcji gaśniczej. Kierujący Działaniami Ratowniczymi dysponuje na miejsce zdarzenia współdziałające siły i środki oraz powołuje sztab na potrzeby akcji gaśniczej celem wypracowania zamiaru taktycznego. Podjęto decyzję użycia stałej instalacji gaśniczej. Pożar ugaszono.

Przeprowadzony ćwiczebny alarm pożarowy potwierdził dobre przygotowanie załogi oraz wojskowej straży pożarnej. Obowiązujące procedury na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dla marynarzy oraz osób zwiedzających okręt.


Zdjęcia: st. chor. Kamil Jeliński
/01/
Michał Bijoch