WOP
O zawodach
Change version

ZAWODY POŻARNICZE WOJSKOWYCH STRAŻY POŻARNYCHObecnie trwają prace nad nowym regulaminem zawodów pożarniczych. Wszelkie uwagi i propozycje należy kierować na adres poczty elektronicznej Inspektoratu WOP (inspektoratwop@wp.mil.pl).


POBIERZ
REGULAMIN ZAWODÓW POŻARNICZYCH
WOJSKOWYCH STRAŻY POŻARNYCH - Sygn. Ppoż. 2/2010


POBIERZ
Druk wykazu strażaków biorących udział w zawodach pożarniczych


POBIERZ
Druk zaświadczenia o dopuszczeniu strażaka do udziału w ćwiczeniu indywidualnym zawodów pożarniczych na II poziomie


POBIERZ
Meldunek Szefa Delegatury WOP w sprawie zawodów pożarniczych


POBIERZ
Wnioski, zgłoszenia na zawody


Zestaw pytań testowychKlasyfikacja wojskowych straży pożarnychKlasyfikacja Delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Cel zawodów pożarniczych

Celem organizowania zawodów jest sprawdzenie indywidualnego i zespołowego wyszkolenia strażaków pełniących służbę i zatrudnionych w wsp a także:
a)doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków;
b)wyłonienie najlepiej wyszkolonego zastępu i strażaka;
c)mobilizowanie stanu osobowego wojskowych straży pożarnych do intensywnego i systematycznego szkolenia specjalistycznego zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych;
d)popularyzację zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród stanów osobowych jednostek wojskowych.


Zawody przeprowadza się w każdym roku kalendarzowym na dwóch poziomach

a)poziom I - dla wszystkich wsp z rejonu;

b)poziom II - dla wsp które uzyskały najlepszy wynik w zawodach poziomu I z rejonów poszczególnych delegatur WOP.


Filmy szkolenioweUwaga błąd! W 7 minucie filmu przodownik roty II chwycił podchwytem za przedostatni szczebel drabiny, a powinien to zrobić nachwytem. Komentarz w tle filmu również jest nieprawidłowy.