WOP
Decyzje
Change version
NOWOŚĆ
Decyzja Nr 270/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (*.pdf)

Decyzja Nr 435/MON z dnia 24 grudnia 2013 r.w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (*.rtf)Decyzja Nr 120/MON z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenie odznaki jubileuszowej, odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (*.pdf)

Decyzja Nr 442/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (*.rtf)

Decyzją Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (*.rtf)

Decyzja Nr 321/MON w sprawie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (*.pdf)

Decyzja Nr 309/MON w sprawie systemu kształcenia szeregowych zawodowych oraz systemu doskonalenia zawodowego podoficerów zawodowych w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej (*.pdf)

Decyzja Nr 321/MON w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych realizowanych na terenach zamkniętych (*.doc)

Decyzja Nr 323/MON w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu ratowniczego w resorcie obrony narodowej (*.rtf)Aktualizacja 10 styczeń 2017 r.