WOP
Kto jest kim
Change version

Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
p.o. ppłk mgr inż. Andrzej NAWROCKI


Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Bydgoszczy
ppłk mgr inż. Andrzej WRÓBEL
Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Gdyni
ppłk mgr inż. Cezariusz FRĄCKOWIAK
Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Krakowie
ppłk mgr inż. Paweł GŁOWA
Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Lublinie
ppłk mgr inż. Grzegorz PIĄTEK
Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Olsztynie
ppłk mgr inż. Zbigniew JACKOWSKI
Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Poznaniu
ppłk mgr inż. Mirosław KWIATKOWSKI
Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Szczecinie
ppłk mgr inż. Robert SZUBERT
Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Warszawie
p.o. st. kpt. mgr inż. Adrian BIDZIŃSKI
Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
we Wrocławiu
ppłk mgr inż. Wiesław CIEŚLA
Szef Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Zielonej Górze
ppłk mgr inż. Jacek POLATOWSKI
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
Komendant Szkoły Specjalistów Pożarnictwa
mjr mgr inż. Grzegorz GRACZ